Siirry sisältöön

Artikkelimme tarjoavat uusia näkökulmia johtamiseen ja organisaatioelämään erityisesti viestinnällisestä näkökulmasta.

Artikkelit

Työelämä on jatkuvaa sisäistä viestintää

Katja Wesander, viestintätoimistomme markkinointiekspertti, avaa sisäisen viestinnän näkökulmia matkallaan perheyrityksestä EU:n mammuttimaiseen monikulttuuriseen organisaatioon. Lopuksi …

Viestikapuloilla jonglööraava assistentti 

Assistentin työnkuva on mitä moninaisin. Se muotoutuu organisaation, työkavereiden ja assistentin omien vahvuuksien myötä ja taipuu joka päivä uusiin tehtäviin. Siksi assistentti ja sihteeri tarvitsevat modernit työkalut ja apuvälineet, joilla pääsee sujuvasti eteenpäin.

Omaa toimintaa on vaikea nähdä ulkopuolisin silmin

Monen yrityksen nettisivuilta huomaa, että yrityksen on ollut hankalaa kuvata oman toimintansa ydintä. Yrityksen ulkopuoliset tahot odottavat selkeää ja ymmärrettävää kiteytystä siitä, miksi yritys on olemassa ja miten se auttaa ratkaisemaan yleisesti tunnistettuja haasteita.

Yritysjärjestelyn onnistuminen vaatii hyvää viestintää

Kun yritysjärjestelyn perusteet ja hyödyt viestitään oikein, järjestely saa sidosryhmien tuen. Tuki puolestaan on keskeinen …

Viestintä tekee johtajasta johtotähden

Nimitys antaa toimitusjohtajalle asemavallan, mutta seuraajat lähtevät johtajan toivomaan suuntaan vasta selkeällä viestinnällä. Kun henkilö …

Kasvu testaa johtajan viestintätaidot

Kun yritys kasvaa, kiinnostus sitä kohtaan lisääntyy. Samalla johdon on kasvettava uuteen rooliin suunnannäyttäjänä. Yrityksesi …