Siirry sisältöön

Artikkelimme tarjoavat uusia näkökulmia johtamiseen ja organisaatioelämään erityisesti viestinnällisestä näkökulmasta.

Artikkelit

Omaa toimintaa on vaikea nähdä ulkopuolisin silmin

Monen yrityksen nettisivuilta huomaa, että yrityksen on ollut hankalaa kuvata oman toimintansa ydintä. Yrityksen ulkopuoliset tahot odottavat selkeää ja ymmärrettävää kiteytystä siitä, miksi yritys on olemassa ja miten se auttaa ratkaisemaan yleisesti tunnistettuja haasteita.

Yritysjärjestelyn onnistuminen vaatii hyvää viestintää

Kun yritysjärjestelyn perusteet ja hyödyt viestitään oikein, järjestely saa sidosryhmien tuen. Tuki puolestaan on keskeinen …

Viestintä tekee johtajasta johtotähden

Nimitys antaa toimitusjohtajalle asemavallan, mutta seuraajat lähtevät johtajan toivomaan suuntaan vasta selkeällä viestinnällä. Kun henkilö …

Kasvuyrityksen viestintä ajoissa exit-kuntoon

Kasvuyrityksen mahdollisuuksia uskottavasti avaava sijoittajatarina vahvistaa yrityksen arvoa. Exit-tilanteessa yrityksen kykyä luoda arvoa katsotaan toisaalta …

Kasvu testaa johtajan viestintätaidot

Kun yritys kasvaa, kiinnostus sitä kohtaan lisääntyy. Samalla johdon on kasvettava uuteen rooliin suunnannäyttäjänä. Yrityksesi …