Siirry sisältöön

Kasvuyrityksen viestintä ajoissa exit-kuntoon

Kasvuyrityksen mahdollisuuksia uskottavasti avaava sijoittajatarina vahvistaa yrityksen arvoa. Exit-tilanteessa yrityksen kykyä luoda arvoa katsotaan toisaalta nykyhetkestä taaksepäin ja toisaalta eteenpäin tulevaisuuteen.  On osattava viestiä kiinnostavasti toteutuneista onnistumisista ja realistisesti tulevaisuuden näkymistä.

Siksi yrityksen viestit ja viestiminen kannattaa nostaa exit-tasolle hyvissä ajoin ennen tavoiteltua omistusjärjestelyä. Uusien käytäntöjen juurruttaminen vie aikansa.

Viesti arvonluontikyvystä

Yrityksen markkina-arvo nousee erään tutkimuksen mukaan lähes 30 prosenttia, kun liiketoiminnan tavoitteet ja strategia on viestitty hyvin. Tästä syystä yrityksen kannattaa laittaa viestintänsä kuntoon hyvissä ajoissa ennen omistuksen muutoksia. Kun liiketoiminnan tärkeät onnistumiset on viestitty oikein, ne muodostavat vakuuttavat perustelut yrityksen arvonluontikyvystä.

Hyvällä viestinnällä on selvä yhteys myös yrityksen taloudelliseen menestykseen. Hyvä viestintä korreloi voimakkaasti yrityksen sijoitetun pääoman tuoton kanssa. Tulos on toki odotettu. On maalaisjärkeen käypää, että selkeät viestit sekä yrityksen sisälle että ulos tukevat liiketoimintaa.

Asiakkaat ostavat, kun he ymmärtävät, tarjottavien tuotteiden vahvuudet. Samoin henkilöstö työskentelee yrityksen menestyksen eteen, kun on hyvin perillä yhteisistä prioriteeteista. Lisäksi tulevat osaajat ovat kiinnostuneita yrityksestä työpaikkana, kun yritys viestii tekemisestään innostavasti, pystyy näyttämään luotettavan onnistumishistorian sekä kertoo loogisesti, realistisesti ja rohkeasti tulevaisuuden mahdollisuuksistaan.

Comstepper auttaa luomaan briiffin viestintätoimistolle, jolta saat räätälöityä apua manöövereihin pääomamarkkinoilla.”

Exit-kuntoon treenaamalla

Moni yritys käynnistää viestintäkunnon nostamisen vasta, kun päätös exitistä on jo tehty. Eli liian myöhään. Systemaattinen viestintä vaatii yritykseltä valmentautumista eikä track-recordiakaan luoda hetkessä.

Exit-kuntoon tähtäävä yritys tarvitsee treenitukea. Yrityksen tilanteeseen sopivalla viestintäohjelmalla kunto nousee sekä yrityksen arvo ja osaaminen pääsee esiin.

Kunnon kohotus alkaa nyt. Ota yhteyttä, treenataan yhdessä

Kohti ammattimaista sijoittajaviestintää

Kun suunnittelet pääoman hankintaa tai yrityksen myyntiä lähivuosina, lue lisää sijoittajaviestinnän palveluistamme.

Ota yhteyttä