Siirry sisältöön

Comstepper-verkkopalvelun tarjoajan Attention Communication Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan näitä toimitus- ja käyttöehtoja. Ehtoja on viimeksi päivitetty 16.3.2022.

Kun tilaat Comstepper-palvelun verkkokaupastamme tai käytät palvelua, sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Comstepper-palvelu on tarkoitettu yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön EU-alueella.

Palveluntarjoaja ja verkkokaupan ylläpitäjä

Comstepper-palvelun toimittaja ja asiakkaan sopimuskumppani on
Attention Communication Oy (Y-tunnus: 2314651-2).

Palvelun käyttäjä

Palvelun käyttäjää kutsutaan Asiakkaaksi.

Käyttämällä Comstepper-sivuston palveluja, rekisteröitymällä tai rekisteröitymällä ja tilaamalla palveluja Comstepper-verkkopalvelusta Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiakas vakuuttaa rekisteröityessään antavansa oikeat tiedot itsestään ja edustamastaan yrityksestä tai organisaatiosta.

Comstepperin verkkokaupan tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia käyttö- ja toimitusehtoja, jotka löytyvät Comstepperin verkkosivun alareunassa olevan Käyttö- ja toimitusehdot -linkin takaa.

Palvelun käyttö

Asiakas voi käyttää Comstepperin ilmaispalveluja joko rekisteröitymättä tai rekisteröitymällä asiakkaaksi. Rekisteröitymätön asiakas saa käyttöönsä ne palvelut, jotka kulloinkin on määritetty rekisteröitymättä käytettäviksi. Rekisteröitynyt asiakas saa käyttöönsä ne palvelut, jotka kulloinkin on määritelty rekisteröityneen asiakkaan palveluiksi.

Kun asiakas kirjautuu Comstepper-palveluun, hän pääsee käyttämään rekisteröityneen asiakkaan ilmaispalveluja sekä voi jatkaa ostamaan haluamansa palvelukokonaisuudet. Maksamalla kulloinkin voimassa olevan maksun Asiakas saa käyttöoikeuden niihin palveluihin, joihin Asiakkaan suorittama maksu oikeuttaa.

Asiakas maksaa tilaamansa palvelun sivuston käyttämällä maksujärjestelmällä. Asiakas saa palvelun käyttöönsä heti maksettuaan. Maksulliset Comstepper-palvelut myydään vain etukäteen maksettuina.

Maksunvälityspalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (Y-tunnus: 2122839-7). Maksupalveluntarjoajan ohjeet löytyvät osoitteesta www.paytrail.com.

Hinnat

Verkkokaupassa esitetyt palvelujen myyntihinnat ovat verottomia (ALV 0 %). Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Jos verkkokaupassa esitetyssä hinnassa on selvä virheitä, ei Attention Communication ole velvollinen myymään palvelua virheelliseen hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Peruutusehdot

Comstepper-palveluja voi ostaa sekä määräaikaisena että jatkuvana tilauksena. Määräaikainen palvelu on voimassa palvelussa esitetyn määräajan. Jatkuva tilaus on voimassa, kunnes asiakas peruuttaa sen. Comstepper kehittää jatkuvasti palveluvalikoimaansa, voi muuttaa palvelujaan ja niiden sisältöä eikä tarjoa aina määräaikaisia palveluja.

Mikäli asiakas haluaa muuttaa määräaikaista tilaustaan, hän tekee muutokset palvelussa Profiili-sivulla. Määräaikaisen tilauksen maksua ei palauteta, vaikka asiakas päättäisi määräaikaisen palvelun ennen sen päättymistä.

Jatkuvaa tilausta voi muuttaa Profiili-sivulla. Jatkuva tilaus veloitetaan maksunvälittäjä Paytrailin palvelun kautta kuukausittain. Jo maksettua maksua ei palauteta.

Asiakas voi lopettaa jatkuvan tilauksen Profiili-sivun Peruutus-toiminnon kautta.

Laitteistovaatimukset

Asiakas tarvitsee Comstepperin käyttämiseen internet-yhteyden ja verkkoselaimen. Asiakas vastaa käyttämiensä laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankinnasta, ylläpidosta ja kustannuksista.

Comstepper-palvelua kehitetään jatkuvasti ja sitä voi käyttää yleisimmillä selaimilla sekä päätelaitteilla.

Käyttäjätunnukset

Asiakas tarvitsee palvelua käyttääkseen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne ovat henkilökohtaisia ja niitä on säilytettävä huolellisesti.

Käyttöehtojen ja palvelujen muutokset

Attention Communication Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Attention Communication ilmoittaa olennaisista ehtojen muutoksista Comstepper-verkkosivustolla ja asiakkaille sähköpostitse, mikäli asiakkaan sähköposti on tiedossa. Asiakkaiden on syytä tutustua käyttöehtoihin etukäteen ennen tilausta.

Jatkamalla Comstepper-palvelun käyttöä asiakas sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja.

Comstepper-palvelua ja palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti. Siten verkkokaupan tuotteiden ominaisuudet ja palvelukokonaisuudet voivat muuttua.

Vastuunrajoitukset

Asiakkaan syöttämä luottamuksellinen sisältö

Asiakas sitoutuu olemaan syöttämättä Comstepper-palveluun luottamuksellista aineistoa. Asiakas ohjeistetaan sivustolla olemaan syöttämättä luottamuksellista aineistoa palveluun.

Asiakas ei voi siirtää vastuuta luottamuksellisen sisällön säilyttämisestä luottamuksellisena Comstepper-palvelulle eikä Attention Communication Oy:lle.

Palvelun laatu

Attention Communication Oy ei vastaa Asiakkaan Comstepperillä tekemien sisältöjen laadusta eikä niiden aiheuttamasta seurauksesta eikä vahingosta. Virhevastuu rajoittuu aina mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen.

Attention Communication Oy ei takaa, että Comstepper-palvelun ohjeet kattavat Asiakkaan tilanteen täydellisesti eikä Attention Communication anna lainopillisia neuvoja. Mahdolliset ajantasaiset juridiset näkökannat Asiakkaan on aina tarkastettava alan asiantuntijalta.

Palvelun toimivuus tai toimimattomuus

Attention Communication Oy ei vastaa palvelun mahdollisesta toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista esimerkiksi käyttö- tai huoltokatkosten vuoksi. Attention Communication Oy:n tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja tilanteet pyritään ratkaisemaan hyvän asiakaspalvelun edellyttämällä tavalla, mikäli sille ei ole ylivoimaista estettä.

Palvelun ulkopuoliset linkit

Attention Communication Oy ei vastaa palvelun ulkopuolelle menevien linkkien toimivuudesta tai toimimattomuudesta eikä siellä annetusta sisällöstä.

Ylivoimainen este

Attention Communication Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Attention Communication Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Attention Communication Oy ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisen esteen aiheuttamaa vahinkoa tai kustannuksia.

Attention Communiction Oy ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä, mikäli se on mahdollista.

Palvelun omistusoikeus

Comstepperin ja sen sisältämän aineiston omistaa Attention Communication Oy. Asiakas omistaa Comstepperillä tuottamansa aineiston.

Käyttöoikeus ja tekijänoikeudet

Comstepper, sen sisältämä aineisto ja ohjelmat ovat tekijänoikeuslain 1§ mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja Attention Communication Oy:lle.

Asiakkaalla on oikeus tulostaa, kopioida ja luovuttaa edelleen Comstepperissä itse tuottamaansa ja laatimaansa sisältöä. Asiakkaalla on myös oikeus ottaa aineistosta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti sekä palvelun tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainatessa on mainittava lähteenä Comstepper.

Comstepperiin kuuluvaa tietokantaa, aineistoja tai tietoja ei saa ilman Attention Communication Oy:n kirjallista lupaa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä millään muulla tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaisesti.

Comstepperin sisältämää aineistoa ei saa edelleen luovuttaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja, Attention Communication Oy:llä on oikeus poistaa asiakkaalta Comstepperin käyttöoikeus. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeuttaa vahingonkorvaukseen tai jo maksetun käyttöoikeusmaksun palautukseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Mikäli Asiakkaan ja Attention Communication Oy:n välillä ei päästä yhteisymmärrykseen mahdollisessa käyttöä ja toimitusta koskevissa riita-asioissa, tilanteisiin sovelletaan Suomen lakia. Riitaisuudet käsitellään Attention Communication Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.