Siirry sisältöön

Kolme askelta bisneksen kasvattamiseen

Yritysjohtajan kannattaa ottaa kaikki viestimisen keinot avukseen kasvattaessaan liiketoimintaansa. Viestintä on paljon muutakin kuin uudet power point -kalvot. Hyvään alkuun pääsee kolmella askeleella.

Millään yrityksellä ei ole varaa siihen, että kaikkia johtamisen keinoja ei käytetä toiminnan kehittämiseen. Silti siihen törmää. Organisaatio ei ehkä odota viestijältä strategista otetta vaan on jäänyt bisneskakun koristelijaksi.

Kapea rooli voi johtua siitä, että johdolla ei ole aiempaa kokemusta viestimisen täysimittaisesta käyttämisestä. Toki myös viestijältä voi puuttua kokemusta, jolloin viestinnän mahdollisuudet jäävät näyttämättä.

Silti on selvää, että paraskaan strategia ei etene ilman hyvää viestintää. Eikä paraskaan viestintä korjaa huonoa strategiaa. Siksi johdon ja viestijän on yhdessä pohdittava strategian toteuttamista.

Aimo harppauksia

Kun yritysjohto haluaa valjastaa viestinnän aiempaa paremmin arkikäyttöön, se tarkoittaa muutamaa aimo harppausta.

  • Nosta vaatimustasoa
  • Sisällytä viestiminen päätöksenteon osaksi
  • Nosta osaaminen ja voimavarat vaatimusten tasolle

Odotukset korkeammalle. Organisaation johto päättää, mitä viestintä tekee. Jos viestiminen on johdolle lähinnä kalvoja, blogeja ja kotisivujen päivityksiä, niitä se myös saa. Silloin johdon kannattaa kuitenkin kysyä voisiko viestinnältä odottaa enemmän.

Esimerkiksi Matti Alahuhta toteaa kirjassaan Johtajuus, että uuden strategian toteuttamisessa hyvä viestintä oli aivan keskeinen asia. ”Muutoksen suunta tulee määritellä siten, että jokainen ymmärtää sen. Ilman yksinkertaista ja kirkasta viestiä muutos ei lähde kunnolla liikkeelle”, kirjoittaa Alahuhta.

Tällöin odotus viestintää kohtaan on aivan eri tasolla kuin vaikkapa yksittäisissä blogeissa, jotka nekin toki ovat tärkeitä. Silloin puhutaan koko yrityksen olemassaolon perustasta. Strategian toteutumisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti, jos henkilöstö ja asiakkaat ymmärtävät sen.

Viestinnälle uusi rooli. Kun johtaja haluaa enemmän, pitää se myös sanoa ääneen. Tärkeintä on kysyä: Mitä viestinnällisiä näkökulmia nyt tehtävään päätökseen liittyäy Miten viestimisellä pitäisi tukea päätöksen toteutumista? Mitä riskejä viestimällä voi torjua?

Suurissa muutoksissa viestimistä on suunniteltava yhtä matkaa asian ytimen kanssa. Viestiminen ei ole kikkapakki, josta voi nopeasti poimia kuhunkin tilanteeseen sopivia viestejä. Jos viestiminen muistuu mieleen suuren hankkeen viime metreillä, ovat onnistumisen mahdollisuudet vähäiset. Valmiiksi tehtyä kakkua voi enintään koristella.

Osaaminen ja voimavarat roolin tasolle. Viestimisestä ei ole johdon strategiseksi kumppaniksi, ellei siihen ole osaamista eikä voimavaroja.

Lahjakkaat ihmiset oppivat uusia asioita, kun siihen annetaan tilaisuus. Hyppy viestinnän toteuttajasta strategiseksi vaikuttajaksi vaatii kuitenkin aikaa. Viestijän on opittava katsomaan 360 astetta ympärilleen, yrityksen toimintaa sen sidosryhmien kannalta.

Jos viestijä itse rajaa roolinsa ahtaaseen lokeroon, siellä se myös pysyy. Samaan aikaan on muistettava, että ne pienetkin asiat on hoidettava. Elleivät rutiinit hoidu, ei johto tule kysymään apua suuremmissakaan asioissa.

Tärkeintä on nostaa odotuksia ja etsiä uusi rooli. Sen jälkeen on pohdittava, millaisia kehityspanoksia uuden roolin hoitaminen edellyttää. Joskus tarvitaan paljon valmennusta, toisinaan lisäresursseja, joskus tien näyttäjänä toimii viestintätoimisto.

Kaikki hyötyvät

Kun yrityksen strategian toteutumista tukee innostava kasvutarina, jota viestitään johdonmukaisesti, se rakentaa kestävää mainepuskia. Se torjuu maineen kolhuja ennakoimalla erilaisten päätösten seuraamuksia. Se vahvistaa työnantajakuvaa ja asiantuntijaimagoa systemaattisilla toimenpiteillä.

Kun yritys viestii itsestään kiinnostavasti, vetää se palkkalistoilleen parhaita ammattilaisia ja löytää kiinnostavia kumppaneita verkostoihinsa. Samoin sen on entistä helpompi herättää sijoittajien kiinnostus.

Tällaisista askelista hyötyvät yritys, johto ja sen omistajat.

Comstepper auttaa

Comstepper Pro tarjoaa työkaluja vaativiin viestintätilanteisiin. Suunnittele viestintäsi ja aikatauluta se muiden prioriteettien joukkoon. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Ota yhteyttä

Helena Aatinen and Risto Pennanen

Partners, Attention Communication Oy

+358 40 548 6675 or +358 50 387 4082