Siirry sisältöön

Vastuullisuus nostaa yrityksen arvoa ja avaa lisää mahdollisuuksia

Vastuullisuudesta on tullut parin vuoden aikana korvista ulos pursuava muotisana, jonka monet odottavat kuihtuvan kuivaksi rusinaksi ja hajoavan lopulta tomuksi, jonka reipas tuuli lennättää sinne, minne muutkin muodikkaat termit ovat lopulta häipyneet.

Aivan lähivuosina näin ei kuitenkaan tule käymään, sillä vastuullisuudesta tulee lain vaatima pakko.

EU on jo hyväksynyt vastuullisuuden raportointia käsittelevän direktiivin, ja Suomessa direktiivin velvoittama lainsäädäntötyö on jo meneillään.

Laki velvoittaa jotakuinkin kaikki yli 40 miljoonan liikevaihdon yritykset raportoimaan vastuullisuudestaan kattavasti. Vastuullisuudesta kertovat tiedot pitää auditoida ja raportoida niin, että ulkopuolisen on ne helppo ymmärtää.

Vaatimus on kova ja se teettää paljon työtä monille yrityksille, jotka eivät ole tottuneet kertomaan itsestään paljoakaan. Yritysten yksityisistä asioista tulee julkisia.

Ota pakosta hyöty irti

Jos jokin on väistämätöntä, kannattaa siitä etsiä valoisat puolet. Vastuullisuuden valoisa puoli on se, että se voi parantaa yrityksen kilpailukykyä merkittävästi.

Vastuullisuus tarkoittaa monissa tapauksissa asioita, joita yritykset tavoittelevat jo nytkin. Esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen tarkoittaa energian säästämistä, mikä pienentää kustannuksia. Tavoite sopii varmastikin useimmille yrityksille. Uutta on vain se, että yrityksen täytyy mitata kulutus, auditoida luvut ja kertoa ne julkisesti.

Uuteen liiketoimintaan

Joissain tapauksissa liiketoiminnan pohtiminen vastuullisuuden kautta voi synnyttää kokonaan uutta bisnestä. Tällöin yritys voi onnistua siirtymään kuuluisen Sinisen meren strategian mukaisesti kovasti kilpaillulta punaiselta mereltä siniseille merelle, jolla muut eivät kilpaile.

Neste Oil on rohkeilla investoinneilla biodieseliin onnistunut erottautumaan kilpailijoista ja luomaan premium-hinnoitellun tuotteen. Samaa toivovat varmasti ns. vihreän teräksen kehittäjät. Tulevaisuus näyttää, käykö näin.

Vastuullisuus nostaa yrityksen arvoa

Rahoittajien riskit pienenevät. Sijoittajat ja rahoittajat voivat luottaa, että yrityksestä ei pullahda julkisuuteen negatiivisia uutisia, jotka syövät yrityksen arvoa.

Kustannussäästöt. Vastuullisuus tarkoittaa pääsääntöisesti tehokkaita toimintamalleja, joiden avulla säästyy energiaa, raaka-aineita ja turhaa työtä.

Avoimuus lisääntyy. Kun yritys viestii sekä onnistumista että haasteistaan avoimesti, sidosryhmät eivät kohtaa suuria yllätyksiä.

Ovet kilpailuihin pysyvät auki. Kilpailutuksia järjestävät asiakkaat vaativat yhä tarkempaa tietoa kilpailuun osallistuvilta yrityksiltä niiden vastuullisuudesta. Kun yritys kehittää vastuullisuudestaan ja kertoo siitä, on sillä mahdollisuus osallistua kilpailuihin.

Henkilöstön rekrytointi helpottuu. Vastuullinen toiminta vahvistaa yrityksen mainetta, mikä puolestaan helpottaa osaavien työntekijöiden palkkaamista.

Voi syntyä uusia innovaatioita. Joissain tapauksissa oman toiminnan kehittäminen vastuullisuuden kautta tuo uusia ideoita ja jopa merkittäviä innovaatioita.

Yrityksen markkina-arvo nousee erään tutkimuksen mukaan lähes 30 prosenttia, kun liiketoiminnan tavoitteet ja strategia on viestitty hyvin. Tästä syystä yrityksen kannattaa laittaa viestintänsä kuntoon hyvissä ajoissa ennen omistuksen muutoksia. Kun liiketoiminnan tärkeät onnistumiset on viestitty oikein, ne muodostavat vakuuttavat perustelut yrityksen arvonluontikyvystä.

Asiakkaat vaativat yhä tarkempaa tietoa kilpailuun osallistuvilta yrityksiltä niiden vastuullisuudesta.”

Vastuullisuusvaatimukset kasvavat – Oletko valmis?

Lue lisää vastuullisuuspalveluistamme.

Ota yhteyttä