Siirry sisältöön

Viimeksi päivitetty 7.1.2022

Tämä on Comstepper-palvelua koskeva rekisteriseloste. Comstepperin tarjoaa viestintätoimisto Attention Communication Oy (Y-tunnus: 2314651-2).

Rekisterinpitäjä

Attention Communication Oy
Töölönkatu 17 C 32
00260 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Attention Communication
Töölönkatu 17 C 32
00260 HELSINKI
info@attention.fi

Rekisteröidyt

Comstepper-palveluun muodostuu asiakasrekisteri asiakkaiden itsensä täydentämien tietojen ja asiakkaan ostamien palvelujen pohjalta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitäminen perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluista kertomiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuina sekä ne on toimitettava osoitteeseen:

Attention Communication
Töölönkatu 17 C 32
00260 HELSINKI

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot esittämällä siitä edellä kuvatun mukaisen kirjallisen pyynnön.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomattava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Comstepper-palvelun tai Attention Communication Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Attention Communication Oy:ssä Comstepper-palvelusta vastaavat henkilöt.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.